Ekoboyler S Düz

Kullanım suyunun ve ortam ısıtmasının bir arada sağlanabilmesi
Mevcut kalorifer tesisatına kolayca entegre edilebilmesi
Bağımsız bir ani su ısıtıcısı olarak kullanılabilmesi
FT (Fluorin-Titanyum) kaplamalı galvaniz çeliğinden imal dış yüzey
Galvaniz çeliğinden imal iç yüzey
Ürünle birlikte hava purjörü ve gerekli montaj bileşenlerinin sağlanması
Sistemi yüksek basınçtan koruyan 3 bar’lık emniyet ventilinin ürünle birlikte verilmesi
Montaj ve bakım kolaylığı
Az yer kaplama özelliği