Açık sistemin kapalı sistemden farkı nedir?

Açık sistemler, kolektörde dolaşan su ile kullanım sıcak suyunun aynı olduğu sistemlerdir. Kolektörde ısınan su sistemin deposuna gelir ve depodan da gerekli tesisata aktarılarak sıcak su olarak kullanılması sağlanır. Bu tip sistemlerde, temiz olan kullanım sıcak suyu deponun en üst kısmına bir şamandıra ile bağlanır. Böylece kullanılacak olan sıcak su, deponun üst kısmında birikir.

Kapalı sistemlerde ise, kolektörde dolaşan sıcak akışkan, herhangi bir ısı değiştirici ile kullanım suyunu ısıtır. Böylece, kullanıma sunulan sıcak su ile kolektörde dolaşan su (veya herhangi bir akışkan) birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır.